הזוהר הקודש עונה על השאלה, למה ה’ ברא את העולם?
כדי להטיב לאדם, תכלית הטוב (ה’) להטיב.

אז למה יש אנשים שלא טוב להם?

ה’ יתברך אומר לנו בפרשה, הנה הברכה והקללה לפניך.. ובחרת בחיים.

כל דבר בעולם מתחיל ממחשבה, עובר לתכנון ובפועל היישום.

עבור מצוות, ה’ מצרף את המחשבה כבר.. למעשה. עצם המחשבה הטובה, נחשב שעשינו.

וברחמי ה’ לא מצרף מחשבת עברה למעשה.

יש לנו בחירה, בין טוב ורע. התפקיד שלנו בחיים זה בכל צומת בחירה לבחור בטוב.

איך עושים את זה? לפני כל משפט שאני אומר אני צריך לשאול את עצמי – מה שאני אגיד יוסיף טוב לעולם או לא?

שבת מיוחדת, שבת של ראש חודש אלול!

בשבת הזו.. משה רבנו עלה להר סיני לבקש מה’ מחילה וכפרה עבור עם ישראל.  40 יום ו40 לילה, עד יום כיפור שה’ אמר למשה רבנו, ‘סלחתי כדברך’. שבת של מסוגלות רוחנית, של סליחה וקבלה רוחניות.

בשבת הזו, יש מסוגלות רוחנית עצומה. עת רצון, זמן מצוין לדבר עם ה’ יתברך, לבקש, להודות, לתת ולזמר. לזמר שזכינו להיות בני מלך מלכי המלכים!  לכן מי שרוצה להרגיש קדושה, לעשות נחת רוח ליוצרו, בשבת הזו כדי לקחת דבר רוחני אחד קטן, וה’ יהיה בעזרנו ליישם אותו ביתר קלות.

זמן מצוין לחשוב עם עצמנו, לקחת דבר אחד קטן לחיים טובים ומבורכים יותר!

תעצרו לראות ולהתבונן באלוקות מתוך הטבע, ה’ מתלבש בטבע ובא אלינו בצורה של ברכה או חלילה קלקלה, אנחנו צריכים לעשות מרב המאמצים ובחסדו יגיע אלינו כברכה ושפע עד בלי די

שבת שלום ומבורכת לכולם!

בואו נשב ביחד