הפרשה מדברת על מספר נושאים. אני רוצה להתמקד באחד מהם שאליו התחברתי במיוחד והוא מאוד רלוונטי לתקופתנו.

הקב”ה אומר למשה רבינו להגיד לאהרון שמעתה ועד עולם השושלת שתצא ממנו – כל בניו – יברכו את עם ישראל.

הכוונה שכל בני אהרון, מקבלת התורה ועד ימינו – הכהנים – יברכו את עם ישראל. ואכן אנו רואים זאת בבתי הכנסיות, בברכת הכהנים.

הברכה שהכהנים מברכים:

“יברכך השם וישמרך. יאר ה’ פניו אליך ויחונך. ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום.

הברכה אומרת שה’ ייתן לך ברכה עד בלי די..

יברכך השם וישמרך – ה’ יתן לך מאוצרותיו שפע של פרנסה, שפע של שמחה שיגיעו למקומות טובים, ה’ ישמור אותך מגזלנים.

יאר ה’ פניו אליך ויחונך – ה’ ייתן לך חן בפנים, תמצא חן בעיני ה’ ואדם. ה’ יאיר לך את הדרך לבחירות נכונות.

ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום – לבסוף ניתן לראות שהברכה מתרכזת בשלום – השלום חשוב מאוד לקב”ה.

עולה השאלה מה זה שלום?

יש כמה פירושים, אחד מהם מדבר על כך שהשלום מתחלק ל 3 חלקים:

  1. שלום בינך לבין עצמך – היכולת של אדם לקבל עצמו כפי שה’ ברא אותו. להבין שזה הכי טוב בשבילו, ולכן אין צורך לקנא או להתחרות באף אחד.
  2. שלום עם סביבתך הקרובה – עם המשפחה, בת זוג וילדים.
  3. שלום עם ישראל – להיות גורם מחבר ולא מפלג.

נשאלת השאלה, מתי כהן לא יכול לברך את עם ישראל?

עונה הבן איש חי זצ”ל, שהכהן לא יכול לברך את עם ישראל כאשר הוא במריבה אפילו עם אדם אחד בבית הכנסת.

הכוונה אם הוא מקפיד או עצבני על משהו הוא לא יכול לעלות ולברך את עם ישראל.

לקב”ה כ”כ חשוב השלום, שהוא אומר לכהן, אם אתה הכהן, המייצג הרוחני של עם ישראל בסכסוך או בוויכוח עם משהו, לא תוכל לעלות לדוכן ולברך. חייב לעשות סולחה כדי לברך.

אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום!

במציאות שלנו, יש הרבה דעות ופילוגים. חשוב שנתאמץ ונשקיע בשלום. כי מהשלום מגיעות כל הברכות.

אז שנזכה לשלום, הצלחה ובריאות

שבת שלום

בואו נשב ביחד