לפעמים יש דברים שאנחנו לא מבינים.. לא יודעים. אין קצה חוט!

בפרשה אנחנו לומדים על חוקה. על גזרה. על חקה בלי הסבר.. לומדים על הפרה האדומה.

פרה אדומה משה רבנו הוא הראשון שעשה את זה במדבר ומאז היו עוד שמונה פרות אדומות, סה”כ תשע. הפרה העשירית עתידה להתגלות בביאת משיח. המציאות שלנו כיום היא, שמאז חורבן בית המקדש כולנו נגועים בטומאת מת. הפרה העשירית תהיה מקור הטהרה המחודש שלנו.

הבורא יתברך הסביר רק למשה רבנו את המהות של פרה אדומה, למה דווקא פרה? למה ככה?

מצוות והלכות, אנחנו לומדים ומבינים.. חוקה, לא.

גם בחיים, לפעמים יש לנו דברים שאנחנו לא מבינים.., שלא מסתדרים.. שלא יודעים מה לעשות.

יש לנו  2 אפשרויות:

  1. לבחור בהשלמה
  2. לבחור בחרדה

שאדם דואג, נמצא בחוסר ודאות.. קשה לו.

אם האדם יזכה לדעת שיש ה’ אחד שמנהל הכל מאחורי הקלעים לטובתנו!   מיד יוכל להשלים ולקבל את המציאות באהבה! קבלת עול מלכות שמיים.. המחשבה נהיית צלולה, ניתן ולקבל החלטה נכונה שתייצר תגובה מתאימה.

המעבר מהרצון לקבל לרצון להשפיע, הוא חלק מהסוד של הכרת הבורא יתברך!

ככל שנצרה יותר לדעת, נהיה שלמים יותר, קרובים יותר ומתקרבים יותר לתכלית שהשם יעד לנו.

שנזכה להתחזק כדברי הבעש”ט על הגבהות. להגיד לעצמנו – אני כן יכול, אני יהודי – בן של מלך, אנחנו עם ישראל, מגיעה לנו מציאות הרבה יותר טובה. רק בעזרת הגבהות הזאת אפשר לפעול בתוך הקטנות!

שזכה לבחור בטוב ולראות את הפרה האדומה העשירית!

שבת שלום לכולם!

בואו נשב ביחד