לכל אחד יש קריעת ים סוף שלו.

את הדבר הזה שאנחנו אומרים.. ואו חייב לעבור את זה. חייב להצליח את זה.

לבעלי עסקים בפרט יש אתגרים דומים מדי יום..

אנחנו לומדים בפרשת וישלח את כוחה של אמונה, כוחה של מחשבה חיוביות.

משה רבנו יוצא עם עם ישראל ממצרים ומגיעים לפתח של ים.

מכשול!

קשה, מה עושים?!

לכאורה הרגשה בהקבלה להיום.. עבדנו לשו.. הכל הלך.

משה רבינו פונה לה’ ובזעקה.. בתפילה!

ה’ אומר לו.. מה אתה צועק אלי? דבר אל בני ישראל ותעברו.

הכוונה, שאם הם יאמינו בטוב. ילכו עם עם האמונה, יתמידו בגישה החיובית!

ובאמת מסופר, נחשון בן עמי נדב, נכנס למים. מאמין שיהיה בסדר…

הים לא נפתח.

משה רבינו אותו מושיע של העם.. אומר לו בשפתנו.. תמשיך! תיכנס! אל תפחד!!

וכך נחשון נכנס ונכנס ונכנס והמים לא נפתחים.

משה רבינו התעקש, רוץ באמונה. תמשיך!

ולפתע, שהמים הגיעו לאף. ממש עד קצה היכולת.. ה’ ברוך הוא ראה את האמונה.

ראה שיש כלי קיבול לשינוי סדרי בראשית, שינוי הטבע שלו ובקע את הים!

סיפורי אבותינו נותנים לנו הרבה כוח להתמודדות מאוזנת היום.

להאמין, לדבוק בדרך, להתעקש לא לוותר, לדעת שיהיה טוב ולנצח בגדול!

 

שבת שלום ומבורכת לכולם!

בואו נשב ביחד