כבעלי עסקים אנחנו רואים מידי יום את הצורך שלנו להפעיל שיקול דעת.

לשלב את הרגש ואת השכל.

לתת מענה מקצועי אך מצד שני מתחשב.

מאין ניגודים שאנחנו צריכים להכיל בליבנו כדי להיות מספיק טובים מבחינה אישית ומקצועית.

בפרשה אנחנו רואים כי הקדוש ברוך הוא קרא למשה רבנו להסבר על עניין התשובה, החלה, הקורבנות.

“הכתוב בא ללמד, שיחה עם הבאת הקרבן צריך האדם להקריב גם מעצמו, ולשוב בתשובה בווידוי והכנעת עצמו. וזהו “אדם כי יקריב מכם” – ההקרבה צריכה להכיל גם את “מכם”, את “עצמכם”.

שאדם, איש עסקים, יודע להכניע את עצמו. לשלב בין רגש לשכל, להיות ער לחבר, להיות ענו..

שם נמצא הפתרון שלנו. באותה נקודה אנחנו מסירים מהלב שלנו מועקות, חששות.

המוח והלב בקו אחד וקל יותר לתת מענה מדויק, נכון ומטיב למי שמולו. בין בסוגיה קיימת ובין באורך חיים רציף.

השאור והדבש הם שני קצוות. הן בהרכבם החומרי והן בטיבם ובטעמם. בהוראה שלא להקטיר על המזבח ‘כל שאור וכל דבש’, באה התורה ללמדנו, שהקצוות אינם מביאים טובה לאדם.

שאנחנו נותנים שירות, עובדים עם בני אדם.. נוכל לבחור את הצד המחבר או המפלג. איך נגיב? התגובה השלנו תעלה את הטוב בעולם או תוסיף משהו קיצוני שלא ומיותר?

אאחל לנו שנלך בדרך המלך, דרך מאוזנת ומעצימה!

נתוודה באמת מהלב, נהיה ענווים אחד לשני, חברים, נדע להתפשר, להגיד תודה, סליחה ולהעריך את החיים.

שבת שלום ומבורכת לכולם!

בואו נשב ביחד