קורה לנו הרבה, אפילו המון.. הרצון העז בליבנו לתקן מישהו, לשנות את דרך ההתנהגות שלו. להגיד לו ‘שמע, אתה לא בסדר! תראה אותי…’

התורה מלמדת אותנו שזה נקרא תוכחה להוכיח אדם על טעויותיו.

רוב בני האדם, לא רוצים ולא אוהבים לשמוע תוכחה, לשמוע דברים שהם לא טובים בהם או שיפספסו את המטרה. אולם, תוכחה היא חלק חשוב מאוד בעבודה הרוחנית. היא מהווה מנוע חשוב להתקדמות. על ידי זה שאדם רואה חסרונותיו, נוצר הכלי הראוי להתחדשות ועליה רוחנית.

כשאנחנו מעבירים ביקורת, אנחנו צריכים לדעת את הרגישות בדבר, את המסר שהצד השני מבין, מרגיש, חווה.

“כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו” (נגעים). אנחנו לא רואים את נגעי עצמנו ולא אוהבים כשמישהו מזכיר ומראה לנו אותם.

מאהבתו וגדולתו של משה, רצה לעשות את רצון השם בצורה הישרה והטובה ביותר

תוכחה חייבת להיאמר בעדינות, ברכות, מתוך אהבה ודאגה אמיתית לשלום והצלחת האחר.

אנחנו רואים שמשה רבנו, רגע לפני סיומו בעולם ופטירתו.. מוכיח את העם.

לכן  אופן התוכחה שלו היה אמיתי, כנה ורוצה לשפר את המצב הקיים

משה רבנו מוכיח את העם ברמזים מפני כבודן של ישראל. משה רבנו מזכיר לעם ישראל ברמזים, את כל מה שעשו במקומות שעברו בהם, את כל החטאים שחטאו

התוכחה של משה רבנו היא קריאה להתעוררות. חייבים להתעורר בהערכה מחודשת להיותנו עם מיוחד, בארץ מיוחדת, עם עם תכלית ברורה, עם שזקוק לאהבה גדולה.

בימים כאילו של ט’ באב, יום בו שני בתי מקדש נחרבו.. הראשון  נחרב בגלל שפיכות דמים, עריות ולשון הרע.

עם ישראל עשה תשובה ותוך 70 שנה נבנה בית חדש לשם יתברך. חזרה הארה של ה’ לעולם.

הבית השני נחרב בגלל שנאת חינם, למדו תורה עשו מצוות אך בלב שנאו את האחר ללא סיבה, קנאו, לא שמחו איש בשמחת אחיו. ועד היום.. 2000 שנה לא נבנה הבית השלישי שעתיד להיבנה בקרוב בס”ד.

שנזכה להתעורר מתוכחות עדינות, לתת גז בכיוון האמת ולאהוב אחד את השני מתוך אהבה ושמחה אמיתית בטוב.

שיהיה שבת שלום ומבורכת לכולנו!

בואו נשב ביחד