אנחנו כאנשים חווים הרבה מצבים ואירועים בחיינו, לכל אירוע אנחנו נותנים פרשנות.
לעיתים הפרשנות נכונה, בפרופורציה ובמבט חיובי ונכון. ולעיתים לא.
העין רואה אך הפנימיות מפרשת מה תראה העין.

שני אנשים מתבוננים באותה מציאות, וכל אחד רואה דברים אחרים, לפי פנימיותו. לכן, הסדר הוא “אחרי לבבכם ואחרי עיניכם” – האישיות קובעת מה יראו העיניים ומעצבת את הראיה.

נשלחו 12 מרגלים לראות את ארץ ישראל, לבדוק ולהתכונן להכנה הרוחנית לכניסה לארץ הקודש.
10 מתוך המרגלים פירשו לו נכון. פירשו בצורה שלילית ולקויה.
החטא של המרגלים, שאמנם דיווחו מה שראו, אך ראייתם הוכתבה מפנימיותם וממה שבחרו לראות. בחרו לראות את הדברים השליליים, והעצימו אותם בדיבור שגוי.

מילה מהפה זה הדבר היקר ביותר והבלתי הפיך ביותר. אתה בעל הבית על המילה לפני שאמרת אותה. אחרי שאמרת, אז כל העולם הם בעלי הבית, כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה!

שנזכה לדעת את הכוח שלנו, כעם  וכאנשים פרטיים.
שנדע שכוחה של מחשבה עצום ועצמתי, אנחנו צריכים לפרש לטוב, לשפוט לטוב, אותנו ואת הסביבה.
וחשוב לא פחות.. לדבר ולבשר טוב! גם אם קשה לפעמים להסיק מה טוב במה שראינו או במה שעשה פלוני.. יש 2 אפשרויות. לא להגיד או להגיד דברים טובים בלבד!

שבת שלום ומבורכת לכולם!

בואו נשב ביחד