לכל אחד בלב יש עורך דין, כזה שיודע להילחם בשבילו ולדעת להגיד למה אני צודק.

לצערנו גם אם אנחנו לא צודקים או לא בטוחים.. העורך דין חד ומיומן ו’עוזר’  לך להחליק את זה ולחשוב.. אני צודק!

בפועל, עורך דין בלב זה לא דבר שמקדם אותנו לעבר האמת.. כי הוא תמיד רוצה להוציא אותנו זכאים.

אנחנו צריכים לשדרג את העורך דין לשופט. כזה שיודע להגיד באמת את האמת.

עשית משהו טוב, תהיה שמח. עשית טעות תעזור, תלך להתנצל ותלמד לא לעשות אותה שוב.

זה שופט, זו אמת.

בפרשה אנחנו רואים שבלעם הרשע רוצה לקלל חלילה את עם ישראל, בפועל הוא לא הצליח ורק ברך.

עולה השאלה,

למה השם יתברך נתן לגוים אדם עם נבואה גדולה, כוח רוחני עצום כמו בלעם?

והתשובה, שאומות העולם לא יוכלו להתלונן. הכוונה שאנחנו עם משה רבנו, בחרנו בטוב ובתורה הקדושה והם לא. אין תירוץ.

ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם; לא תאור את העם, כי ברוך הוא (כב, יב)

לבלעם, עם כל השכל ורוחניות שהייתה לו.. הוא עבד עם עורך דין. עובד שירת את עצמו, הוא ברח מהאמת. הוא טעה באופן רציף.. רצה בכל זאת בכוח, בעקשנות ללכת לקלל.. והתוצאה, דוספואה. ברכה אחרי ברכה לעם המבורך עם ישראל.

‘בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו’.. למרות שבלעם היה עם ערוך דין בליבו ולא שופט.. לא בחר באמת, השם הוליך אותו בדרך שביקש. עצרו שניה להתבונן, מה אנחנו מבקשים? לאן האנרגיה שלנו מופנית? מה באמת אנחנו רוצים להשיג?  בעזרת השם שנבחר בטוב. בדרך שאתם רוצה מוליכים אותו.

כל יום בסיום התפילה אנחנו קוראים את עשר הזכירות, מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות ה’.

למה אנחנו צריכים לדעת את זה כל יום?

כי השם אוהב אותנו! אוהב ומרחם מאוד.. כאב על ילדיו.

איך אפשר לעורר את ההרגשה הנעימה והנפלאה הזו של אהבת השם עלינו? על ידי:

  1. אמת – בחירה בטוב
  2. הגברת הדעת

בלק ובלעם הם שורש עמלק, בגימטריה זה ספק.

שנדע לעקור את הספק, לדעת שה’ הוא האלוקים ואין עוד מלבדו.

נדבוק באמת ונגביר את הדעת. נזכה לחיים של גן עדן כבר בעולם הזה.

עם ישראל המבורך, שבת שלום!

בואו נשב ביחד