פרשת השבוע פרשת בהר, יזמות ועסקים:

אנחנו לומדים מה זו אמונה, באמונה יש דרגות.

מדרגה ראשונה:  אמונה ללא ספק וללא דאגות.

מדרגה שנייה: אמונה חזקה אך עם ספק ודאגות.

מדרגה שלישית: אני יודע שיש משהו אך לא יודע מה הוא קשור אליי.

בפרשה אנו לומדים על מצוות השמיטה.

מצווה זו אומרת שבשנה השביעית אסור לגעת באדמה, לא לקצור ולא לזרוע, מתוך אמונה בהבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שאם את היבול של השנה השביעית ניתן במתנה לקדוש ברוך הוא,  כלומר היבוא יישאר על האדמה ולא ניגע בו למחייתנו ולפרנסתנו, תהיה תבואתנו פי 3 בשנה השישית.

לאלה אשר במדרגה הראשונה, שעשו את מצוות השמיטה ללא ספק ודאגה, הקדוש ברוך הוא נתן להם את ברכתו בשמחה, בשפע ובקלות!

לאלה אשר במדרגה השניה, שהיו להם דאגות וחששות, הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו ונתן גם להם תבואה משולשת, אך אלו היו צריכים לעמול מאוד קשה לפרנסתם.

ואילו המדרגה השלישית שבחרו לא להאמין כלל, הופחתה תבואתם באופן ניכר.

מה אנחנו לומדים?

הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה של מידה כנגד מידה.

שנזכה להיות מהמחלקה הראשונה תמיד!

שבת שלום לכולם!

בואו נשב ביחד